Hlavní stránka | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Hlavní stránka
Svatováclavské slavnosti
Svatováclavské slavnosti - Foto

Srdečně zveme na slavnosti

Od 13 do 16 hodin „pečeme nejen chleba“ s ochutnávkou domácích produktů.

Od 15 do 16 hodin  Koncert skupiny GEMMA

Od 10 hodin budeme natápět chlebovou pec, pak chystat těsto, potom péct

a nakonec ochutnávat....

Můžete se přijít podívat, jak se v takové peci peče nejen chleba. a přitom poslechnou pohodovou hudbu....

Koná se za každého počasí a vstup zdarma.

 


Přidáno: 21.08.2016 - 21:56 | Přečteno: 90x


Staročeské dožínky
Staročeské dožínky - Foto

Oslavy výročí 700 let od narození Otce vlasti a 660 let od první zmínky obce Záměl jsou za námi...

Naší největší akcí byly letošní Obžínky, které se nesly v duchu oslav 700let narození Karla IV., který je jmenovcem a patronem naší kulturní památky a navíc i kulatého výročí  660 let naší obce. Zdálo se nám logické tyto mimořádné události spojit, proto jsme na jaře roku 2015 svolali přípravnou schůzku s členy obce a spolků v katastru obce Záměl…. Tam jsme však neuspěli a o to přichystat program společně nebyl zájem … Příprava programu trvala necelé dva roky. V rámci projektu „Otce vlasti„ jsme se dostali na jedno z uznaných a registrovaných míst republiky. Čehož si nesmírně vážíme, že jako malé zrnko jsme byli součástí této veliké evropské události a s kulturní památkou se zároveň mohla prezentovat i obec Záměl. Záštitu nad Staročeskými dožínkami převzal  předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Hamáček. Z osobní účasti se bohužel pro naléhavé povinnosti na poslední chvíli omluvil.

O spojení oslav 700 let od narození Karla IV. a naší kulturní památky se zajímali nejen režiséři pořadů na ČT, ale i rozhlasu. Obec Záměl i naše kulturní památka byla propagována na panelech putovní výstavy „Otec vlasti“.  Během léta Hostinec navštívilo mnoho turistů z různých míst vlasti.
Všechny naše programy letošního roku byly tematické, zaměřené právě k tomuto výročí.
Oslovili jsme Základní školy v Záměli, Potštejně i Doudlebách nad Orlicí a děti se pod vedením svých učitelů mohly prezentovat svými dílky.  Byly tu k vidění malby, výtvarná díla i dort se 7stovkou,  papírové i sádrové koruny panovníků, chronologie rodu Přemyslovců a Lucemburků, malované erby, atd.  Sám král Karel IV. propůjčil svoji osobnost a korunovační klenoty k focení. Stačilo, aby zájemci – převážně děti – propůjčily svůj obličej její výsosti a Karel IV. měl tak mnoho podob. Autorem nápadu i klenot je ředitel školy v Doudlebách pan Klapal.  Výstava byla doplněna i o zajímavé a cenné předměty ze soukromé sbírky milovnice Karla IV. z Liberce.
Velice zajímavou celorepublikovou putovní výstavu „Otec vlasti“ jsme měli zamluvenu již od února roku 2015.  Umístěna tu byla jak v květnu při Pochodu přes tři hrady, tak i na Obžínkách.
Dále jsme pro naši výstavu oslovili místní žijící umělce, kteří zapůjčili svoje umělecká díla.  Pan Jiří Skuček a paní Dita Kroupová se prezentovali krásnými obrazy.
Pan Němeček Miroslav obohatil prostory svými výtvory a chaloupkami ze špejlí.
Málo kdo ví, jaké báječné loutky umí vytvořit pan Doležal, řezbář z Halamek. Svojí prací oživil mnoho dřevěných „ polínek“ a vtiskl  jim uměleckou duši, která těšila a těší nejen dospělé i děti u nás, ale jak jsme se dozvěděli ví o jeho tvorbě i v Japonsku. O tom, že jde o člověka, který úžasně skromně prezentuje svoji práci a zálibu jsme se při jeho povídání mohli přesvědčit už mnohokrát.  Proto jsme byli tuze rádi, že nám loutky zapůjčil a sám si je nainstaloval.
Na celou výstavku dohlížel z rákosí vodník – dílo to pana Petra Jaroše. 
Všem zámělským výtvarníkům i dětem a učitelům ze Základních škol patří velké poděkování.
Na slavností odpoledne byl nachystán program a zábava pro děti, kdy si mohly navléknout historické kostýmy,  vyzkoušet pečetění, pokusit se třeba o vytvoření co největší bubliny, nechat si pomalovat obličej, nebo se vydat do ležení rytířů a zbrojnošů a vyzkoušet si jakže se dříve bojovalo. Školu šermu vedl spolek Legenda Aurea. Za odměnu si děti odnesly královskou korunu.


Pan Sedláček – principál potštejnských ochotníků - nám napsal divadelní aktovku podle pověsti Karel a Blanka u Potštejna z knihy "Ostruha krále Jana a jiné staré pověsti české" kterou napsal Josef Ehrenberger. Kniha vyšla v roce 1937.
Divadelní představení bylo pojato jako kultovní akt a tak role obsadili herci amatéři mající osobní vztah ke kulturní památce. Diváci tak mohli shlédnout podívanou, jak za zvuků dud asi tenkráte tančil markrabě Karel s místní selkou v Záměli.
Představení bylo premiérou a zároveň i derniérou  a i tím bylo jedinečné.
Další představení si pro náš program nachystal Floriteam - seniorky z TJ Sokol Doudleby nad Orlicí.  I jejich Noc na Karlštejně byla kouzelná.
Pro obdivovatele techniky vyjel na chvilku i obrněný transportér patřící obci, který v zimě pomáhá bořit ledy na Divoké Orlici a místní mu říkají ledoborec. Zajistilo SDH Záměl.
K poslechu odpoledne zahrála dechová hudba ze Sopotnice.
Večerní program patřil kapelám G-SPOT z Hradce Králové, Bratrstvo kočičí pracky z Letohradu, skupině Michaael z Lanškrouna. Pomyslnou tečkou za sobotním programem byla skupina Brillant Band z Rychnova nad Kněžnou.

Součástí oslav byla i nedělní slavnostní mše svatá v kostele Sv. Marka s vystaveným praporem obce Záměl. V kázání jsme vyslechli jak tento panovník svojí vládou, moudrostí, rozvahou a politickou kulturou vytvořil vzor pro další následovníky. Na závěr zaznělo přání, aby i místní politici se řídili etickým kodexem a dostalo se jim i něco moudrosti  Karla IV.

Přípravy na slavnosti byly náročné a program měl být ještě pestřejší, ale okolnosti i neuspění v dotačním programu nás bohužel donutili program hodně upravit, nasmlouvaný program z části zrušit a náklady na něj zkrátit.  Přesto věříme, že si každý kdo chtěl, svoje našel a můžeme Staročeské dožínky hodnotit jako oslavy Otce vlasti i obce Záměl za povedené a důstojně oslavené .  Zajisté k tomu přispělo i slunečné počasí a Vy návštěvníci!


Již teď víme, že se po naší desetileté činnosti a snaze v obci Záměl oživit kulturní dění na čas odmlčíme a příští rok budou naše aktivity značně omezené. Přispělo k tomu i to, že pokud chceme investovat do opravy kulturní památky, nemůžeme a není v našich silách dotovat ještě kulturní program. O ten by se měla postarat kulturní komise v obci Záměl, která na to má i finanční prostředky. Navíc, jako patrioti Záměle jsme byly přesvědčeni, že naší aktivitu budou podporovat hlavně obyvatelé naší krásné vesničky, ale ukazuje se, že jsme z větší části podporováni lidmi z okolí a turistů z celé vlasti….ne, že by nás to mrzelo spíš naopak, jsme rádi, že se o Záměli ví i za naším katastrem …
Na naše příznivce z řad záměláků jsem hrdí a vážíme si jich za psychickou i za finanční podporu, kterou nám projevují  -  ti nás snad pochopí v našem rozhodnutí…
"Nikdy neříkej nikdy" a třeba se naše řady členů spolku rozrostou nejen o členy, ale i nápady jak v naší myšlence a propagaci kulturní památky -  potažmo  obce  Záměle  - pokračovat…..

 


Přidáno: 25.07.2016 - 20:40 | Přečteno: 274x | Přiřazená fotogalerie


Co chystáme v dalších měsících

Do poloviny srpna bude na dvoře postavená velká tampolína - v případě zájmu je možné domluvit otevření a děti i dospělí se můžou vyřádit :) na vlastní nebezpečí,  ale zdarma :) Děti nikdo hlídat nebude :)

18. června 2016 - den otevřených dveří - příjďte se podívat jak pokračujeme s rekonstrukcí naší kulturní památky.

10.července 2016 - Promenáda v kloboukách - ze zámku na zámek se zastavením v Záměli

24. července 2016 - Dílničky pro šikovné ručičky - tvoření pro malé i velké.

20. srpna 2016 - Staročeské dožínky aneb obžínky v Záměli  - bohatý program spojený s oslavou 700 let od narození Otce vlasti a 660 let obce Záměl. Odpoledne ve znamení výstavy, divadelního představení, kterak Karel s místní selkou kolem sloupu tančil, programem pro děti, živou hudbou a dobrým jídlem. Záštitu nad naší akcí převzal předseda Poslenecké sněmovny pan Jan Hamáček.


Přidáno: 05.06.2016 - 19:33 | Přečteno: 163x


Svátek sousedů aneb zámělské přástky

V sobotu dne 28.5.2016 od 17 hodin pořádáme malé posezení pro sousedy a známé v Hostinci u Karla IV.

Občerstvení bude zajištěno a bude za sousedské ceny :) V případě příznivého počasí bude i trampolína a hry nejen pro děti....

Pokud budtete mít zájem můžete donést i nějaký hudební nástroj  a staré fotografie ....když se zadaří, budeme si moci zahrát a zazpívat a u toho pěkně zavzpomínat......

Vstupenkou je nějaká ňamka...fantazii se meze nekladou :)

V Hostinci bude zpřístupněna výstava Karel IV. u Potštýna...

 

těšíma se na Vás ...


Přidáno: 16.05.2016 - 17:09 | Přečteno: 227x


Brigáda

Dne 28. a 29. května od 10 do 16 hodin proběhne v Hostinci u Karla IV. brigáda ....


Přidáno: 15.05.2016 - 20:54 | Přečteno: 226x


Předchozí | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  | Další