Činnost našeho o.s. a nejbližší akce. - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Činnost našeho o.s. a nejbližší akce.

Přes zimní měsíce jsme podali několik žádostí o dotace. Budeme doufat, že s nimi v letošním roce uspějeme. V současné době probíhají schůzky na různých úrovních, za účelem příprav plánovaných akcí a shánění sponzorů, pro naši činnost. V lednu proběhla první přípravná schůzka k Pochodu přes tři hrady v Sopotnici. Další je plánovaná na březen. V únoru jsme svolali jednání s panem starostou, panem Sedláčkem a s p. Jedlinským - starostou SHD, za účelem příprav a harmonogramu chystané pietní vzpomínky k stému výročí od vypuknutí první světové války. Dále proběhla schůzka s panem senátorem Antlem, který osobně slíbil tuto akci zaštítit. Průběžně oslovujeme potencionální sponzory na ceny pro děti, které se zúčastní Floriánkovy stezky při Pochodu přes tři hrady. V březnu jsem byli pozváni na Výroční členskou schůzku Okrašlovacího spolku Potštejn. Jejich práce i fungování spolku je nám vzorem a oporou. Ceníme si pomoci jejich členů s odpracovanými hodinami na obnově naší kulturní památky o to víc, že není v katastru Potštejna. I z tohoto důvodu jsme největšího "pracanta" a člena Okrašlovacího spolku pana Balouse v loňském roce nominovali na cenu Křesadlo. Cena byla vyhlášena Královéhradeckou asociací nevládních neziskových organizací. Pan Balous hlavní cenu sice nezískal, ale drobná odměna od sponzorů a poděkování mu byla předána právě na Výroční členské schůzce. Dále s Okrašlovacím spolkem v letošním roce chystáme spolupráci nejen na brigádách, ale i při kulturních a společenských akcích. I v letošním roce spolupracujeme se Společností ochránců památek ve východních Čechách. Pracujeme s plným nasazením, zatím jen u počítače, telefonních hovorů, osobních schůzkách i v terénu a věříme, že se s přibývajícím časem všechno povede tak, jak plánujeme a připravujeme. Držte nám malíčky....

 

Nejbližší akce se bude konat:

5. a 6.dubna   Brány památek dokořán - ta naše 10 - 17 hodin

1. května       Putování ke studánkám

10. května     Floriánkova stezka


Přidáno: 10.03.2014 - 07:47 | Přečteno: 3650x