Výzva pro příbuzné padlých v první světové válce - Článek | MÁ VLAST - MŮJ DOMOV O.S. | www.mavlast.eu
Výzva pro příbuzné padlých v první světové válce

Pro chystanou pietní akci při vzpomínce na vypuknutí první světové války dne 26. července, sháníme kontakty na příbuzné padých vojáků naší obce Záměl. Prosím ozvěte se na některý z kontaktů, uvedených v horní liště o sdružení. Děkujeme.

Plakát a info o akci zde 

Dále sháníme veškeré materiály, které s touto dobou souvisí např.: stará fota, korespondence, uniformy, vyznamenání, platidla, poukázky, hudební nástroje, zbraně, vlajky atd. k zapůjčení na chystanou tématickou výstavu.

Seznam padlých vojáků zde


Jmenovitý seznam padlých vojáků z obce Záměl z období 1. sv. války 1914 – 1918. 

Z těchto 26 padlých vojáků z obce Záměl jsou dva legionáři označeni kurzívou a tučným písmem jsou označeni padlí vojáci, kteří nejsou uvedeni na pomníku padlých. 

Zpracoval Milan Sedláček 

Jméno  vojáka                                                    

číslo domu

osobní údaje                                                

Cabalka František             69

úmrtí 26. 7. 1916,

padl u Asiaga v   Itálii

Cabalka Josef      115 úmrtí 5. 7. 1915, nezvěstný v Rusku
Fajfr Václav      49 úmrtí, nezvěstný v Rusku
Fibikar Josef      29 úmrtí po bojích 17. 9. 1914 v Srbsku
Frydrych Antonín     12 úmrtí v roce 1915 Nowa Planina
Frydrych Jan           111 úmrtí 21. 9. 1918 Italský legionář
Fridrich Josef          22      úmrtí 11. 2. 1919 Ruský legionář
Houser Josef      124 nezvěstný v roce 1915
Kacálek Jan                         21 nezvěstný (není žádných zpráv)
Kment Antonín       20 nezvěstný (není žádných zpráv)
Kopsa František       91 úmrtí 4. 7. 1915, padl v Rusku
Kopsa Josef       91 úmrtí 25. 11. 1914, nezvěstný v Rusku
Kubec Jan       4 úmrtí 4. 7. 1917 ve Vamberku
Lžíčař Václav       110 úmrtí na úplavici 3. 4. 1916 v Rusku
Nejedlý Alois      112 úmrtí v roce 1918 v Temešváru, Uhry
Ptáček František       12 úmrtí 3. 3. 1917 v Primoře v Itálii
Ptáček František       17 úmrtí 10. 10. 1915, padl u Ujezdey
Ptáček Josef       17 úmrtí v roce 1914, nezvěstný v Srbsku
Sýkora Jan                      37      úmrtí na Ruské frontě
Špalek Josef      36 úmrtí na Ruské frontě 1914
Vašátko Antonín       101 úmrtí od roku 1918, nezvěstný v Itálii
Vašátko Alois       36 úmrtí v roce 1918 v Rjece v Chorvatsku
Vašátko František ml.             36  úmrtí v roce 1916 Monte Zebio v Itálii
Vašátko František st.              36 úmrtí na úplavici či tyfus (nepotvrzeno kde)
Vašátko Václav 28     úmrtí 11. 4. 1917 Gyergyo Ditro, Maďarsko
Ženka Antonín      50 úmrtí 17. 8. 1917, nezvěstný v Rumunsku
čeledín u Kapuciánů
 

 

Jmenný abecední seznam zámělských mužů, na které se vztahovala branná moc, ale o kterých není známo z žádných zdrojů, zda k vojsku nastoupili, kde bojovali, nebo z jakýchkoliv jiných příčin k vojsku neodešli.

Tento abecední seznam čítá 207 mužů.

Příjmení a jméno    rok narození        čp.       osobní údaje

Bílek František         1888               79-14

Bílek Antonín           1899                 87

Bohunek Josef František 1891             1

Bartoš František        1894                 94

Bříza Jan                   1898                 45

Cabalka Jan              1870                 82

Cabalka Filip            1879                  82

Cabalka Jindřich       1885                  82

Cabalka Josef          1888                   82

Cabalka Antonín      1877                  124

Cabalka Václav Leopold 1870            69

Cabalka Karel            1871                 69

Cabalka Alois            1875                     7

Cabalka Alois            1875                     3

Cabalka Alois            1870                   62

Cabalka Jan               1872                   62

Cabalka Josef            1890                    55         polní hospodářství

Cabalka Josef            1868                     105

Cabalka Josef Augustin  1900                 27

 Čermák František       1896                   58

Čermák Jan                 1872                 104

Čižinský František       1890                   54

Dostál František          1884                   94        tovární dělník

Dostál Josef                1890                 20-140 ?

Dostál František          1891                    74

Dostál Josef                1897                     74

Dostál Bohumil           1899                      74

Dohnálek Josef František 1895                 41

Dusil Václav František     1899                 68

Divišek František Josef   1899                  35

Divišek Antonín              1877                  13

Divíšek Josef                  1880                  93

Doležal Josef                  1881                 123              sedlář

Doležal Josef                  1869                   23

Doležal František            1885                   13

Dvořák Jan                     1875                   27

Dvořák Josef                  1877                   27

Dvořák Jan                    1886                   120               čeledín

Dvořák František           1878              13-120               nádeník

Dvořák Antonín             1881                   14

Dvořák Václav              1869                    24

Dyttert František            1873                    33

Dyttert Josef                  1875                    32

Dytrt Václav                  1870                     56

Fajfr František               1887                  105                tovární dělník

Feifer Josef                    1873                   41

Faifer (Pfeifer) Josef      1881                    27

Faifr (Pfeifer) Josef        1881                   49

Felcman Antonín           1887                    41                      pekař

Felcman František         1874                    17

Felcman Josef                1898                    17

Felcman František          1878                   78-104              tovární dělník

Felcman Jindřich             1900                    74

Frydrych Jan                   1873                    22

Fridrich Jan                     1894                     22

Fridrich Josef                   1896                     22

Fridrich František             1900                     22

Fridrich Antonín Josef       1900                     71

Frydrych František           1900                   103

Frydrych František           1878                     46

Frydrych Antonín             1891                        9     čeledín z Příkaz, Doudleby

Frydrych Antonín             1878                      39            státní služba

Fridrich František             1895                      27

Fridrich František             1890                       89

Frydrych Antonín             1873                       60

Fridrich Jan                      1870                        71

Fridrich Jan                      1868                     100

Fröhde Jan Josef              1899                      98

Frič Karel                        1871                        99

Frič Josef                         1871                         45

Fric František                   1874                        57

Fric Josef                         1877                         57

Fric Adolf                        1878                          57

Fryc František                 1879                          77

Hlaváček František          1876                         25

Hlaváček Josef                1890                         93             kočí

Hlaváček Alois                1878                         96              truhlář

Hlaváček František         1868                          75

Hlaváček František         1877                          75

Hlaváček Josef               1890                          75

Hlaváček Antonín           1892                          75

Hlaváček František        1877                           77

Hlaváček Josef              1879                           95

Hlaváček Josef              1876                           84              polní hospodářství

Hlaváček František        1869                           88               polní hospodářství

Hlaváček Antonín          1872                            51

Hlaváček Václav           1877                            40

Hlaváček Josef Jiří        1879                             43

Hlaváček Antonín          1890                            61 

Hlaváček Alois              1872                            73

Hlaváček Jan                 1879                            73

Hlaváček František        1882                            73

Hlaváček Josef              1883                             73

Chocenský František     1898                             16         syn majitele velkoobchodu

Chleboun František        1871                            40              cihlář

John Josef František       1895                            36

Junek Josef                     1870                         100                tesař

Junek Josef                     1870                         3-60

Junek Jan                        1879                            77

Junek František               1886                       46-118            tovární dělník

Junek Antonín                 1897                          118

Kubový Václav               1887                          87                polní hospodářství

Kopsa Josef                    1889                          91                 státní dělník

Kment František             1886                           93

Kment Antonín                1897                         93

Kopsa František             1877                        102             mistr tkalcovský

Kaplan František             1885                     101-20           majitel

Kaplan Josef Antonín      1888                        101

Kadlec Josef                   1876                        107

Kadlec Jan                      1882                        107

Křížek Antonín                1877                         56

Křížek František              1879                         56

Křížek Jan                       1881                         56

Kříž Antonín                    1875                          33

Kříž Julius Ludvík 1897 62

Kotyza František 1882 13 nájemník

Kotyza Bohumil 1884 41

 

 

 

 

Kotyza Stanislav Františ. 1898 82

Kotyza Josef Antonín 1900 120

Kopsa František 1886 25

Kopsa Josef 1889 25- 89

Kopsa František 1877 55

Kopsa František 1877 102

Kopsa Rudolf 1885 45

Kopsa Josef 1890 32

Kopsa Ladislav 1892 32

Kopsa Josef 1891 91

Kroupa Josef 1881 47

Kroupa Josef 1887 47 polní hospodářství

Kroupa Jan 1888 47

Král Jindřich 1874 19 majitel domu

Král Jindřich František 1900 19

 

Láska Josef 1873 42

Láska Stanislav 1895 42

Láska Václav 1897 42

Lisna Josef 1877 108

Lžíčař Antonín 1879 95 kolář

Lorenc Josef 1878 13 mistr kolářský

Luňáček Josef Jan 1888 98

 

Makalouš Antonín 1875 15 truhlář

Makalouš Josef 1899 15 truhlář

Makalouš František Antonín 1899 95

Marvan Václav Josef 1895 108

Mimra František 1884 8

Mimra Emanuel 1881 3

Macek Josef 1879 107 strážný tratě

Morávek Josef 1882 123 dělník

 

 

 

 

 

Novotný Jan 1868 113 tesař

Nejedlý František 1890 104 obuvník

Nejedlý Josef 1876 20

Nejedlý Josef 1868 90

Nejedlý František 1870 90

Nejedlý Jaroslav František 1897 90

Nejedlý František 1891 3

Novotný Josef 1888 107

Novotný Václav 1889 23

Novotný František 1890 89

Neugebauer Josef 1893 63

Novák Antonín 1897 33

 

Pavel Josef 1872 33

Plesl Ladislav 1893 32

Plesl Josef 1896 32

Píč Jan 1872 38

Ptáček František 1899 91-5

Ptáček Augustin 1890 17

Ptáček František 1893 17

Ptáček František 1886 12

Petříček Josef 1871 50

Petříček Josef 1873 50

Petříček Jan 1875 50

Procházka Václav 1878 85 státní služba

Prachař Josef 1882 85 polní hospodářství

Ptáček Jan 1869 119 zemědělský pomocník

 

Rücker Antonín 1870 14

Rošlapil Antonín 1869 74

 

Říha Antonín Karel 1896 104

 

 

 

 

 

Sýkora Václav 1896 59

Strnad Jan 1883 59-12 krejčí

Strnad Josef 1871 63

Strnad František 1875 65

Svoboda Josef 1872 37 cihlář

Stejskal František 1891 95 kolářský dělník

Suchánek Jan 1879 92 tkalcovský dělník

Sukal Alois 1896 108

 

Šklíba Antonín 1868 70

Škíba František 1878 70

Šklíba Antonín 1885 122 tovární dělník

Šklíba František 1884 83

Švásta Alois 1889 40 obuvník

Špáta Jan František 1884 13

Špáta Augustin 1875 4

Švásta Alois 1889 40

 

Vašátko Jan 1870 75

Vašátko Jan 1878 97

Vašátko František 1868 36

Vašátko Alois 1877 36

Vašátko František 1893 36

Vašátko Antonín 1886 28

Vidrman Antonín 1890 82

Vodehnal František 1869 78

Vodehnal Alois 1872 78

Veverka Václav 1870 78

Votava Josef 1872 101

 

Zahradníček Jan 1870 80

Zahradníček Antonín 1874 80 majitel tkalcovny

Žabka Josef 1875 31 majitel bytu

 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Přidáno: 17.02.2014 - 21:35 | Přečteno: 5922x